Finansiële

nota

Regulasies vir toeganklikheid – Waar items as geskandeerde pdf's verskaf word, kan dit ook in 'n alternatiewe formaat of op alternatiewe media op versoek verskaf word.

Oudit en jaarlikse bestuur en aanspreeklikheidsopbrengste

Die Raad berei rekeninge elke jaar vir die 12 maande tot 31 Maart. Die formaat van die rekeninge word deur die Sentrale Regering bepaal en in die Jaarlikse Opgawe uiteengesit. Die Jaarlikse Opgawe word elke jaar deur 'n onafhanklike eksterne ouditeur geoudit.

Kennisgewing van sluiting van oudit en Jaarlikse Regering en Verantwoordbaarheid Return vir die jaar geëindig 31 Maart 2021

Kennisgewing van sluiting van oudit en Jaarlikse Regering en Verantwoordbaarheid Return vir die jaar geëindig 31 Maart 2022

Notice of conclusion of Audit and Annual Governance and Accountability Return for the year ended 31 Maart 2023

Jaarlikse verslag 2021, Jaarlikse verslag 2022

Notice of appointment exercise of public rights for accounts ending March 2023

AGAR Return 2022-23 Parts 1, 2 & 3

Jaarlikse Beleggingstrategie & Reserwebeleid

DTC Annual Investment Strategy 2023-24

Reserwebeleid

Stadsraad Begroting

Die Stadsraad besluit om die begroting voor die aanvang van elke boekjaar. Van tyd tot tyd die Raad maak veranderinge aan die begroting te buigsaam reageer op behoeftes van die gemeenskap.

Begrotingsverslag 31.1.22

Uitgawes Stadsraad

The Town Council considers and approves all payments made at its regular meeting

Stadsraadbetalings Desember – Februarie 2024

Town-Council-Payments-January-2024

Stadsraadbetalings Desember – Desember 2023

Stadsraadbetalings Desember – November 2023

Stadsraadbetalings Desember – Oktober 2023

Stadsraadbetalings Desember – September 2023

Stadsraadbetalings Desember – Augustus 23

Stadsraadbetalings Desember – Julie 23

Stadsraadbetalings Desember – Junie 23

Stadsraadbetalings Desember – Mei 23

Stadsraadbetalings Desember – April 23

Stadsraadbetalings Desember – Maart 23

Stadsraadbetalings Desember – Februarie 23

Stadsraadbetalings – Januarie 2023

Stadsraadbetalings – Desember 2022

Stadsraadbetalings – November 2022

Stadsraadbetalings – Oktober 2022

Stadsraadbetalings – September 2022

Stadsraadbetalings – Augustus 2022

Stadsraadbetalings – Julie 2022

Stadsraadbetalings – Junie 2022

Stadsraadbetalings – Mei 2022

Stadsraadbetalings – April 2022

Basiese Toelaes & Reisbetalings

Byna al die werk wat gedoen is deur stadsraadslede verwagting vrywillige te wees. Die Raad maak 'n betaling genoem Parish Basiese toelae aan raadslede na die tyd spandeer op pligte erken en vir uitgawes soos reis binne Dover. Die Raad oorweeg verslae van 'n onafhanklike paneel wat saamgestel is om aanbevelings te maak oor die toepaslike vlak van toelae in Oos-Kent. Raadslede kan reis en verblyf vir pligte buite Dover Town eis teen dieselfde tariewe as van toepassing op Dover Distriksraadslede.

Gemeente Basiese Allowance – Statutêre Openbare Kennisgewing

Vierjarige oorsig van die toelaes van die stadsraad en gemeentelede - Februarie 2021

Betalings aan Raadslede 2021-22

Hoe ons koop goedere en dienste

Belangstel in sake te doen met die Raad? Ons koop goedere en dienste in 'n oop en deursigtige manier. Vind meer uit oor hoe ons koop goed en dienste.

Finansiële Regulasies

Die Dorpsraad bestuur sy finansiële administrasie volgens sy Finansiële Regulasies. Sommige regulasies word deur die wet vereis en ander verteenwoordig huidige beste praktyk. Die Stadsraad n oorsig van die Finansiële Regulasies elke jaar en maak die nodige veranderinge.

Finansiële Regulasies 2023 – CURRENT

Die praktisynsgids (Bestuur en toerekenbaarheid) Maart 2022

Openbare Rights

Die Raad het 'n wetlike plig om uit te reik en maak openbare sekere statutêre kennisgewings met betrekking tot finansiële sake gedurende die jaar.

Sien hierbo vir kennisgewing van afsluiting van oudit en jaarlikse bestuur en aanspreeklikheidsopgawe.

deursigtigheid Kode

Uitgawes Stadsraad is hierbo getoon.

Dorpsraad Tenders word gewys op Hoe ons goedere en dienste koop.

Meer inligting oor die raad en sy aktiwiteite kan gevind word in die volgende dokumente: