Eich Cyngor

Staff y Cyngor

Mae'r Cyngor a'i Bwyllgorau

I weld ein pwyllgorau a pha gynghorydd yn gwasanaethu ar bob un, gweler isod:

Dinesig & Y Pwyllgor Prosiectau Arbennig

Cadeirydd – Cllr Rebecca Sawbridge

Is-Gadeirydd – Cllr Graham Wanstall

Cyllid & Dibenion cyffredinol

Cadeirydd – Cllr John Lamoon

Is-Gadeirydd – Cllr Nigel Collor

Cymuned & Pwyllgor Gwasanaethau

Cadeirydd – Cllr Nigel Collor

Is-Gadeirydd – Cllr James Defriend

Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd – Cllr Andy Calder

Is-Gadeirydd – Cllr Martin Bradley

Cynrychiolaeth ar Gyrff Allanol

Gall y Cyngor benodi cynrychiolwyr i gyrff allanol. Y Presennol (2023-24) Council representatives can be found here: Cynrychiolwyr Allanol 2023-24