Mae hau yn dechrau o ddifrif nawr. Ganol mis neu unwaith mae'r dyddiau wedi mynd o lew i oen, plannu ffa llydan, pys cynnar, moron, letys, sbigoglys, dail salad, cennin a chard. Plannu cloron artisiog Jerwsalem – claddwch nhw 1” o ddyfnder a 12-18” ar wahân – gan gofio eu bod yn hoffi lledaenu ac y byddant yn gwneud hynny fel…

Darllen mwy