Swyddi gweigion

Swyddog Ariannol Cyfrifol

Post Cyngor Tref Dover: Swyddog Ariannol Cyfrifol (S151) Cyflog: tua £55,000 y flwyddyn. pro-rata a chynllun pensiwn llywodraeth leol (dibynnu ar brofiad a chymwysterau) Rhan amser - o gwmpas 3 diwrnod yr wythnos. Yn y swyddfa – Mae Cyngor Tref Dover Dover yn recriwtio Swyddog Ariannol Cyfrifol (S151) ar gyfer gweithgar, cyngor trefol yn ymwneud ag eang…

Darllen mwy