Eich Cynghorwyr

Prif rôl Cynghorydd yw cynrychioli ei ward neu adran a’r bobl sy’n byw ynddi. Mae cynghorwyr yn helpu i ddarparu pont rhwng y cyngor a'r gymuned. Yn ogystal â bod yn eiriolwr dros drigolion lleol a'u cyfeirio at y bobl iawn yn y cyngor, Mae angen i gynghorwyr roi gwybod i drigolion am y materion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal.

Mae cymryd swydd yn un o'r dyletswyddau dinesig pwysicaf y gall unrhyw un ei chyflawni. Mae gan aelodau etholedig safle unigryw ac mae ganddynt y potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Cynghorydd David Sparks OBE, Cadeirydd y LGA

Pwy yw'r Cynghorydd ar gyfer lle rwy'n byw?

Chwiliwch am y Cynghorwyr ar gyfer lle rydych chi'n byw.

Cynghorwyr