Sut Rydym Prynu Nwyddau a Gwasanaethau

Dover Town Centre gan Beata Mai (cc-by-sa-3)Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud busnes gyda'r Cyngor? Rydym yn prynu nwyddau a gwasanaethau mewn ffordd agored a thryloyw. Rydym yn annog masnachwyr lleol i wneud busnes gyda ni. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu nwyddau neu wasanaethau i Gyngor Dover Dref, cysylltwch â ni ar 01304 242625, galwch yn ein swyddfeydd neu anfonwch e-bost at council@dovertowncouncil.gov.uk .

Tendrau cyfredol

Mae ein ceisiadau presennol am dendrau a dyfynbrisiau wedi'u nodi