Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich garlleg yn y ddaear cyn diwedd mis Chwefror. Torrwch y bylbiau i mewn i'r ewin unigol a phlannu pen pigfain, fel bod y blaen wedi'i orchuddio â phridd yn unig. Gosodwch nhw 15cm oddi wrth ei gilydd mewn rhesi sydd 30cm oddi wrth ei gilydd mewn man heulog, yn ddelfrydol gyda phridd wedi'i ddraenio'n dda. Gwnewch yn siwr…

Darllen mwy