Dover Big Local Tourism Research Project – imbitasyon sa tender

Dover Big Local

Proyekto sa Pananaliksik sa Turismo – imbitasyon sa paglalambing

Ang Dover Big Local ay nag-iimbita ng mga tender mula sa mga may karanasang indibidwal o organisasyon na may malakas na koneksyon sa Bayan upang isagawa ang proyektong pananaliksik sa turismo..
Ang buong detalye para sa proyekto at format para sa tendering ay direktang makukuha mula sa Dover Big Local sa dbl@skwiff.com. Kapag nagsumite ng iyong tender mangyaring isama ang mga detalye ng iyong track record sa pananaliksik at turismo at ang iyong mga panukala para sa paghahatid ng detalye.

Ang petsa ng pagsasara para sa pagsusumite ng mga tender ay 17.00 ika-31 ng Hulyo 2015