Doveras lielais vietējā tūrisma pētniecības projekts – uzaicinājums uz konkursu

Dover Big Vietējā

Tūrisma pētniecības projekts – uzaicinājums uz konkursu

Dover Big Local aicina iesniegt piedāvājumus pieredzējušām personām vai organizācijām, kurām ir cieša saikne ar pilsētu, lai uzsāktu šo tūrisma pētniecības projektu..
Pilna projekta specifikācija un konkursa formāts ir pieejams tieši Dover Big Local vietnē dbl@skwiff.com. Iesniedzot piedāvājumu, lūdzu, iekļaujiet informāciju par savu sasniegumu pētniecībā un tūrismā un savus priekšlikumus specifikācijas sniegšanai.

Piedāvājumu iesniegšanas beigu datums ir 17.00 pulksten 31. jūlijā 2015