Veľký projekt výskumu miestneho cestovného ruchu v Doveri – výzva na predloženie ponuky

Dover Big Miestne

Projekt výskumu cestovného ruchu – výzva na súťaž

Dover Big Local vyzýva skúsených jednotlivcov alebo organizácie so silnými väzbami na mesto, aby uskutočnili tento projekt výskumu cestovného ruchu.
Úplná špecifikácia projektu a formát výberového konania sú k dispozícii priamo od spoločnosti Dover Big Local na adrese dbl@skwiff.com. Pri predkladaní ponuky uveďte podrobnosti o svojich doterajších výsledkoch vo výskume a cestovnom ruchu a návrhy na dodanie špecifikácie.

Uzávierka predkladania ponúk je 17.00 hodina 31. júla 2015