Velký projekt místního výzkumu cestovního ruchu v Doveru – výzva k podání nabídky

Dover Big Místní

Projekt výzkumu cestovního ruchu – výběrové řízení

Dover Big Local vyzývá zkušené jednotlivce nebo organizace se silnými vazbami na město, aby provedli tento projekt výzkumu cestovního ruchu.
Úplná specifikace projektu a formát pro výběrové řízení jsou k dispozici přímo od Dover Big Local na adrese dbl@skwiff.com. Při předkládání nabídky uveďte podrobnosti o svých dosavadních výsledcích ve výzkumu a cestovním ruchu a návrhy na dodání specifikace.

Uzávěrka pro podání nabídek je 17.00 hodina 31. července 2015