Pateikite paraišką, kad pateiktumėte viešą klausimą Doverio rajono tarybos posėdyje

Doveris Didelis Vietinis

Turizmo tyrimų projektas – kvietimas dalyvauti konkurse

„Dover Big Local“ kviečia teikti konkursus patyrusius asmenis ar organizacijas, turinčias tvirtus ryšius su miestu, kad galėtų imtis šio turizmo tyrimų projekto..
Išsamią projekto specifikaciją ir konkurso formatą galite gauti tiesiogiai iš Dover Big Local adresu dbl@skwiff.com. Pateikdami pasiūlymą įtraukite išsamią informaciją apie savo patirtį mokslinių tyrimų ir turizmo srityje bei pasiūlymus dėl specifikacijos pateikimo.

Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas yra 17.00 liepos 31 d 2015