Protokol Civic

Kami telah menghasilkan Panduan Sivik untuk membantu Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar, pengiring/permaisuri dan Ahli Majlis mereka untuk memahami peranan dan tanggungjawab sivik Datuk Bandar dan memberikan maklumat yang berguna, yang mungkin boleh membantu apabila menjalankan peranan sivik. Tarikh Diterima: 29.10.2014. Salinan dokumen ini juga tersedia dalam cetakan besar sila hubungi pejabat jika ini diperlukan.

Datuk Bandar Dover berkhidmat, mewakili dan memimpin komuniti Pekan. Datuk Bandar Dover yang pertama mengambil alih jawatan 1086, lebih 1000 tahun lalu dan merupakan kedudukan terhormat dan dihormati dalam Bandar. Peranan Majlis Perbandaran dan Datuk Bandar sentiasa berkembang dan berubah. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini terdapat peningkatan penelitian awam terhadap peranan Datuk Bandar dan penilaian faedah dan kosnya kepada Bandar dan penduduk Dover. Majlis Perbandaran komited untuk bersikap telus dan bertanggungjawab sepenuhnya.

Muat turun kami Panduan Sivik.

kami Panduan Sivik meliputi topik berikut:

 1. Peranan Datuk Bandar
  • Latar belakang
  • Pelan cita-cita
  • Peranan Datuk Bandar sebagai Pengerusi Majlis
  • Peranan Sivik Datuk Bandar
 2. Jemputan dan Acara
 3. Datuk Bandar dan Permaisuri
 4. Chaplain Datuk Bandar
 5. Kadet Datuk Bandar
 6. Civic Regalia
 7. Sokongan untuk Datuk Bandar
 8. Aktiviti amal Datuk Bandar
 9. Perbelanjaan pejabat Datuk Bandar
 10. Timbalan Datuk Bandar
 11. Keutamaan dan protokol
 12. Hadiah
 13. Akhir tahun Datuk Bandar
 14. Perwakilan Majlis

Kami juga mempunyai buku kecil yang sangat baik yang direka untuk kanak-kanak, sangat berguna jika anda mengunjungi Maison Dieu House. Muat turun kami Buku Sivik.