Πως αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες

Dover κέντρο της πόλης από Beata Μαΐου (cc-by-sa-3)Που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν με το Συμβούλιο? Αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Ενθαρρύνουμε τους τοπικούς εμπόρους να συνεργαστείτε μαζί μας. Αν σας ενδιαφέρει η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε Ντόβερ Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 01304 242625, κλήση σε γραφεία μας ή στείλτε e-mail στο council@dovertowncouncil.gov.uk .

Τρέχουσες Προσφορές

Τα τρέχοντα αιτήματά μας για προσφορές και προσφορές παρουσιάζονται