Gwneud cais am Rhandir

Dover-Town-Cyngor-rhandir-guidanceA ydych yn barod i ddechrau tyfu cynnyrch ffres i chi a'ch teulu neu ffrindiau? Gallwch naill ai wneud cais am randir drwy'r post neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01304 242 625 a gofyn am gael siarad â'n rheolwr rhandir.

Ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gwneud cais am randiroedd Astley Avenue, cysylltwch â Mr Frost, 01304 241 995.

Unwaith y bydd eich cais wedi ei dderbyn, byddwch yn cael eich ychwanegu at ein rhestr aros i ni gysylltu unwaith y plot rhandir wedi dod ar gael.

Canllawiau Rhandiroedd & Telerau

 • Darllenwch ein hesiampl Cytundeb rhandir i sicrhau y gallwch gadw at ein polisïau rhandiroedd.

Gwneud cais ar-lein

  Gwneud cais drwy'r Post

  Lawrlwythwch y ffurflen: Ffurflen Gais Rhandiroedd

  Dychwelwch y ffurflen atom drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:

  Cyngor Tref Dover
  FAO: Rheolwr Rhandiroedd
  Maison Dieu House
  Stryd Biggin
  Dover, Kent
  CT16 1DW

  Ffurflenni Defnyddiol Eraill:

  «Yn ôl i Randiroedd