Archebu Pafiliwn Pencester

Cyngor Tref Dover | Pafiliwn PencesterMae Pafiliwn Pencester ar gael i'w ddefnyddio gan fandiau lleol, digwyddiadau arbennig, a gwyliau. Y defnydd a ganiateir ar gyfer y Pafiliwn yw ar gyfer perfformio cerddoriaeth fyw ac fel lleoliad ar gyfer perfformiadau artistig eraill, arddangosfeydd ac arddangosfeydd.

Any hire charges for the use of the pavilion will be advised on receipt of completed request form. Os hoffech chi archebu Pafiliwn Pencester, gallwch naill ai archebu drwy'r post neu archebu ar-lein gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Darllenwch ein Amodau Llogi.

Sylwer: Mae angen tystiolaeth o yswiriant ar gyfer pob defnydd o'r Pafiliwn. Ni roddir caniatâd i ddefnyddio’r Pafiliwn heb ddarparu tystiolaeth o’r fath.

Commercial and semi-commercial hirers MUST provide an official purchase order before confirmation can be sent and may be subject to a hire charge.

Pafiliwn Archebu Ar-lein

  Sylwer: NID YW llenwi'r ffurflen gais hon yn gyfystyr ag archeb wedi'i chadarnhau. Hyd nes i chi dderbyn cadarnhad gan y Cyngor Tref, mae hyn yn parhau i fod yn amodol. Bydd ceisiadau i ddefnyddio Pafiliwn Pencester yn cael eu hystyried ar sail y cyntaf i’r felin.

  Pafiliwn Llyfrau trwy'r Post

  Lawrlwythwch y ffurflen: Ffurflen Archebu Pafiliwn Pencester

  Dychwelwch y ffurflen atom drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:

  Llogi Pafiliwn Pencester
  Cyngor Tref Dover
  Maison Dieu House
  Stryd Biggin
  Dover, Kent
  CT16 1DW