Bevarandearbeten har slutförts på People of Dover War Memorial

Vi riktar vår uppriktiga tacksamhet till det anmärkningsvärda teamet vid Rupert Harris Conservation för deras exceptionella engagemang i att återställa People of Dover War Memorial. Tack vare deras uppmärksamhet på detaljer, restaureringsprojektet slutfördes framgångsrikt i maj 16, 2023. Vår djupaste uppskattning går till teamet för att de bevarat minnesmärkets betydelse och hedrat minnet det representerar.

People of Dover War Memorial står som en dedikerad hyllning till dem från Dover som miste livet under första världskriget. Den presenterades i november 5, 1924, med viceamiral Sir Roger Keyes som förrättar ceremonin. Efter andra världskriget, ytterligare inskriptioner lades till för att hedra de stupade från båda krigen. Minnesskulpturen skapades av Reginald R. Gulden, en Dover-född konstnär född i 1877.