Dokončili sa konzervačné práce na vojnovom pamätníku ľudu Doveru

Vyjadrujeme našu úprimnú vďaku pozoruhodnému tímu Rupert Harris Conservation za ich výnimočnú obetavosť pri obnove vojnového pamätníka ľudu Doveru. Vďaka ich citu pre detail, projekt obnovy bol úspešne ukončený v máji 16, 2023. Naše najhlbšie uznanie patrí tímu za zachovanie významu pamätníka a uctenie si pamiatky, ktorú predstavuje.

Vojnový pamätník ľudu Doveru predstavuje venovanú poctu tým z Doveru, ktorí prišli o život počas prvej svetovej vojny. Odhalili ho v novembri 5, 1924, s viceadmirálom sirom Rogerom Keyesom, ktorý slávil ceremoniál. Po druhej svetovej vojne, boli pridané ďalšie nápisy na počesť padlých z oboch vojen. Pamätnú sochu vytvoril Reginald R. Goulden, umelec narodený v Doveri narodený v r 1877.