Baigti Doverio žmonių karo memorialo konservavimo darbai

Nuoširdžiai dėkojame nuostabiai Rupert Harris Conservation komandai už išskirtinį atsidavimą atkuriant Doverio karo memorialą.. Dėka jų dėmesio detalėms, gegužę sėkmingai baigtas restauravimo projektas 16, 2023. Nuoširdžiai dėkojame komandai už memorialo reikšmės išsaugojimą ir atminimo, kurį jis reprezentuoja, pagerbimą.

Doverio karo memorialas yra skirtas pagerbti Doverio žmones, žuvusius per Pirmąjį pasaulinį karą.. Jis buvo pristatytas lapkričio mėn 5, 1924, ceremonijai vadovauja viceadmirolas seras Rogeris Keyesas. Po Antrojo pasaulinio karo, buvo pridėti papildomi užrašai, skirti pagerbti žuvusius abiejų karų metu. Memorialinę skulptūrą sukūrė Reginaldas R. Gouldenas, gimęs Doveryje menininkas 1877.