עבודות שימור הושלמו באנדרטת אנשי מלחמת דובר

אנו מגישים את תודתנו הלבבית לצוות המדהים בשמורת רופרט האריס על מסירותם יוצאת הדופן בשיקום אנדרטת אנשי מלחמת דובר. הודות לתשומת הלב שלהם לפרטים, פרויקט השיקום הסתיים בהצלחה במאי 16, 2023. הערכתנו העמוקה מגיעה לצוות על שימור משמעות האנדרטה וכיבוד הזיכרון שהיא מייצגת.

אנדרטת אנשי מלחמת דובר עומדת כמחווה ייעודית לאלה מדובר שאיבדו את חייהם במהלך מלחמת העולם הראשונה. הוא נחשף בנובמבר 5, 1924, עם סגן האדמירל סר רוג'ר קיז מנהל את הטקס. בעקבות מלחמת העולם השנייה, נוספו כתובות נוספות לכבוד הנופלים משתי המלחמות. פסל הזיכרון נוצר על ידי רג'ינלד ר. גולדן, אמן יליד דובר שנולד ב 1877.