Rådman Susan Jones utses till borgmästare i Dover

Rådman Susan Jones började en ny mandatperiod som borgmästare i Dover, som markerar hennes förklaring om att acceptera ämbetet vid det första fullmäktigemötet som hölls i St. Marys församlingscenter den 18 maj 2023.

St Mary's Parish Center besöktes av allmänheten och framstående gäster för att välkomna det nyvalda stadsrådet till deras första officiella möte. På mötet 8 helt nya fullmäktige valdes tillsammans med 10 Rådmän som tjänstgjort tidigare. Kommunalrådet Susan Jones var tidigare borgmästare i 2009-10, 2010-11 och 2018-19. De är för närvarande rådman för St. Radigunds avdelning. Kommunalrådet Edward Biggs valdes till vice borgmästare.

Kommunalrådet Susan Jones tackade rådet för att ha valt henne till borgmästare i Dover. Borgmästarens tal gav en kort inblick i prioriteringarna för det kommande året; som kommunfullmäktige och borgmästare i Dover fortsätter att samordna förbättringar som kommer att stärka företagen och Dover Town själv.

Kadettsargeant Jamee Phillips från Astor Secondary School CCF utsågs till borgmästarkadett.

Kommunalrådet Susan Jones tackade pensionerade borgmästarråd Gordon Cowan för att ha representerat staden så väl under det förflutna 4 år och deltar över 150 engagemang i år som syftar till att arbeta tillsammans med stadens lokala organisationer och människor.

Photo Credit Albane Photography