Dokončeny konzervační práce na památníku lidu v Doveru

Vyjadřujeme naši upřímnou vděčnost pozoruhodnému týmu z Rupert Harris Conservation za jejich výjimečnou oddanost při obnově válečného památníku lidu Doveru. Díky jejich citu pro detail, projekt obnovy byl úspěšně dokončen v květnu 16, 2023. Naše nejhlubší uznání patří týmu za zachování významu památníku a uctění památky, kterou představuje.

The People of Dover War Memorial je věnována pocta těm z Doveru, kteří přišli o život během první světové války. Byl odhalen v listopadu 5, 1924, s viceadmirálem sirem Rogerem Keyesem, který celebroval ceremonii. Po druhé světové válce, byly přidány další nápisy na počest padlých z obou válek. Pamětní sochu vytvořil Reginald R. Goulden, umělec narozený v Doveru narozený v 1877.