Update sa mga palikuran na naa-access ng publiko sa mga pantalan sa Silangan

Ang mga palikuran na naa-access ng publiko sa Eastern docks ay muling bubuksan mula Biyernes sa tabi ng bagong tindahan – Kape ng Rebels – paglulunsad sa Biyernes ika-7 ng Abril 2023.