પૂર્વીય ડોક્સ પર અપડેટ સાર્વજનિક રીતે સુલભ શૌચાલય

નવી દુકાનની સાથે શુક્રવારથી પૂર્વીય ડોક્સ જાહેરમાં સુલભ શૌચાલય ફરીથી ખોલવામાં આવશે – બળવાખોરો કોફી – શુક્રવાર 7મી એપ્રિલે લોન્ચ થશે 2023.