Aktualizacja publicznie dostępnych toalet we wschodnich dokach

Od piątku ogólnodostępne toalety w dokach wschodnich zostaną ponownie otwarte obok nowego sklepu – Kawa Rebeliantów – start w piątek 7 kwietnia 2023.