به‌روزرسانی در اسکله‌های شرقی توالت‌های در دسترس عموم

The Eastern docks publicly accessible toilets will be reopened from the Friday alongside the new shop Rebels Coffeelaunching on Friday 7th April 2023.