อัปเดตเกี่ยวกับห้องสุขาสาธารณะที่ท่าเรือตะวันออกสามารถเข้าถึงได้

ห้องน้ำสาธารณะของท่าเรือฝั่งตะวันออกจะเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันศุกร์พร้อมกับร้านใหม่ – รีเบลส์ คอฟฟี่ – เปิดตัววันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2023.