עדכון לגבי שירותים נגישים לציבור ברציפים המזרחיים

The Eastern docks publicly accessible toilets will be reopened from the Friday alongside the new shop Rebels Coffeelaunching on Friday 7th April 2023.