پیدا کردن ما

Maison Dieu House © Copyright John Baker و دارای مجوز برای استفاده مجدد تحت مجوز Creative Commons (CC BY-SA 2.0)

نشانی:

شورای شهر دوور
مزون برده خانه
خیابان فرودگاه لندن بیگین
دوور, کنت
CT16 1DW

تلفن:

با ما تماس بگیرید 01304 242 625.

ساعات اداری:

ما از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 باز هستیم, از دوشنبه تا جمعه (به استثنای تعطیلات بانکی).