ما خوشحالیم که اعلام کنیم شورای شهر دوور جایزه طلای سال را به دست آورد, و همچنین جایزه مهماندار سال را نیز دریافت کرد. در تصویر، کارمند شهر، آلیسون برتون با جایزه طلای سال، و سو جونز، مشاور شورای شهر، همراه با جایزه بهترین سرویس بهداشتی سال خود هستند.. تبریک به ترتیب است!