جای خالی

امور مالی مسئول

پست شورای شهر دوور: امور مالی مسئول (S151) حقوق: حدود 55000 پوند در روز. طرح بازنشستگی به نسبت به علاوه دولت محلی (وابسته به تجربه و صلاحیت) پاره وقت - تقریبا 3 روز در هفته. اداری – شورای شهر دوور دوور یک افسر مالی مسئول استخدام می کند (S151) برای یک فعال, شورای شهری درگیر در یک گسترده…

ادامه مطلب