اطمینان حاصل کنید که سیر خود را قبل از پایان فوریه در زمین قرار دهید. پیازها را به تک تک میخک ها بشکنید و انتهای نوک تیز بکارید, به طوری که نوک آن فقط در خاک پوشانده شود. آنها را با فاصله 15 سانتی متر در ردیف هایی که 30 سانتی متر از هم فاصله دارند در یک نقطه آفتابی قرار دهید, ترجیحا با خاک با زهکشی خوب. مطمئن شوید…

ادامه مطلب

هنوز دیر نیست که درختان جوان و گیاهان بالارونده را به درخت بگذاریم تا آنها را از بادهای زمستانی دور نگه داریم.. درختان سیب و گلابی و بودلیا را هرس کنید, یا درخت پروانه. مرزها می توانند با مالچ کار کنند، بنابراین از کود دامی استفاده کنید, حداقل قالب برگ یا کمپوست 2 اینچ ضخامت برای بازگرداندن مواد مغذی به داخل…

ادامه مطلب