Vaše Radní

Primárnou úlohou radným je zastupovať ich oddelení alebo divíziu a ľudí, ktorí žijú v ňom. Radní pomôcť poskytnúť most medzi radou a komunitou. Rovnako ako obhajca pre miestnych obyvateľov a značenie je s tými správnymi ľuďmi v rade, Radkyňa potrebné, aby obyvatelia informovaní o problémoch, ktoré sa ich týkajú a ich okolie.

Nástupe do funkcie je jedným z najvýznamnejších občianskych povinností niekto môže vykonávať. Volení členovia majú výsadné postavenie a majú potenciál, aby sa skutočný rozdiel na životy ľudí.

Radní David Sparks OBE, predseda LGA

Kto je radkyňa pre miesto, kde žijem?

Nájsť Radní pre kde žiješ.

radkyňa