در حافظه – فریمن افتخاری دوور تری ساتون MBE

ما از شنیدن خبر درگذشت تری ساتن که در سوم فوریه درگذشت، بسیار متأسفیم 2024 حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر. تری یک فریمن افتخاری دوور و یکی از اعضای موسس انجمن دوور بود که شخصیتی شناخته شده و مورد احترام در دوور بود.. تری به عنوان محلی شناخته می شد “آقای دوور” به دلیل تجربه گسترده و دانش عمیق او از شهر, به عنوان یک مورخ محلی و همچنین به عنوان یک روزنامه نگار برای سال ها رویدادهای منطقه را پوشش می دهد. تری همچنین یک نویسنده منتشر شده بود, مشهورترین اثر او زندگی نامه است “گزارش آقای دوور”, منتشر شده در 2008. تسلیت صمیمانه ما به خانواده و دوستان تری در این زمان سخت است.