I minne – Hedersfriman från Dover Terry Sutton MBE

Vi är djupt ledsna över att höra om Terry Suttons död som gick bort den 3 februari 2024 cirka 15.30. Terry var en hedersfriman från Dover och en av grundarna av The Dover Society, en välkänd och respekterad figur i Dover. Terry var känd lokalt som “Mr Dover” på grund av hans stora erfarenhet och djupa kunskap om staden, som lokalhistoriker och även bevakat händelser i området som journalist under många år. Terry var också en publicerad författare, hans mest berömda verk är självbiografi “Mr Dover rapporterar”, publiceras i 2008. Våra uppriktiga kondoleanser går till Terrys familj och vänner i denna svåra tid.