FREE Open Air Theatre – Dydd Sul Medi 3ydd – Chwedl Pedr Gwningen & Benjamin Bunny gan Beatrix Potter

Chwedl Pedr Gwningen & Benjamin Bunny gan Beatrix Potter
Cynhelir gan Quantum Theatre

Lleoliad: Gerddi Pencester, Dover
dyddiad(amser): Dydd Sul Medi 3ydd (2pm-4pm)

Paratowch ar gyfer antur gyffrous gyda Peter Rabbit a'i gefnder direidus Benjamin! Quantum brings you a magical version of two famous stories by Beatrix Potter – ‘The Tale of Peter Rabbit’ and ‘The Tale of Benjamin Bunny. Mae Peter a Benjamin yn ddau gwningen chwareus sydd wedi cael eu rhybuddio i beidio â mynd i Ardd Mr McGregor. Ond mae eu chwilfrydedd yn cael y gorau ohonynt, ac ni allant wrthsefyll archwilio. Yn ddigon buan, maent yn dod wyneb yn wyneb â Mr McGregor ei hun! A fyddant yn gallu dod o hyd i ffordd i ddianc? Ymunwch â Peter a Benjamin ar eu dihangfeydd gwefreiddiol mewn addasiad newydd sbon gan Michael Whitmore. Mae'r stori hon yn berffaith ar gyfer yr hen a'r ifanc, yn llawn cyffro a hwyl. Ni fyddwch am ei golli!