Form ng Problema sa Accessibility

Mangyaring gamitin lamang ang form na ito upang makipag-ugnayan sa amin upang ipaalam sa amin kung nagkakaroon ka ng problema sa pag-access sa impormasyon at mga serbisyo sa aming website ng Dover Town Council.

Upang matulungan kaming maunawaan ang problema nang mabilis hangga't makakaya namin, Pakiusap sabihin mo samin:

  • ang web address o pamagat ng page kung saan ka nakakita ng problema
  • kung ano ang problema
  • anong computer at software ang ginagamit mo

Ang lahat ng nakabubuo na feedback tungkol sa pagiging naa-access o kakayahang magamit ng aming website ay malugod na tinatanggap at nangangako kaming isasaalang-alang ito nang mabuti.

    Mangyaring isama ang mga detalye ng iyong Operating System, Web browser at Accessibility Software o Hardware.

    This content page was last updated in September 2023