Borang Masalah Kebolehcapaian

Sila gunakan borang ini sahaja untuk menghubungi kami untuk memberitahu kami jika anda menghadapi masalah mengakses maklumat dan perkhidmatan di laman web Majlis Bandaran Dover kami.

Untuk membantu kami memahami masalah ini secepat mungkin agar kita boleh, sila beritahu kami:

  • alamat web atau tajuk halaman di mana anda menemui masalah
  • apa masalah sebenar
  • apa komputer dan perisian yang anda gunakan

Semua maklum balas yang membina tentang Kebolehcapaian atau kebolehgunaan laman web kami adalah dialu-alukan dan kami berjanji untuk mempertimbangkan dengan teliti.

    Sila sertakan butiran Sistem Pengendalian anda, Pelayar web dan Perisian atau Perkakasan Kebolehcapaian.

    This content page was last updated in September 2023