טופס בעיית נגישות

אנא השתמש רק בטופס זה כדי ליצור איתנו קשר כדי ליידע אותנו אם אתה נתקל בבעיה בגישה למידע ולשירותים באתר מועצת העיר דובר שלנו.

כדי לעזור לנו להבין את הבעיה מהר ככל שביכולתנו, אנא ספרו לנו:

  • כתובת האינטרנט או הכותרת של הדף שבו אתה נמצא בבעיה
  • מה הבעיה
  • מה מחשב ותוכנה תשתמש

כל משוב בונה על הנגישות או השימושיות של האתר שלנו הוא מבורך ואנחנו מבטיחים לשקול אותה בזהירות.

    אנא כלול פרטים על מערכת ההפעלה שלך, דפדפן אינטרנט ותוכנה או חומרה נגישות.

    This content page was last updated in September 2023