แบบฟอร์มปัญหาการเข้าถึง

โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบหากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ Dover Town Council ของเรา.

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้เร็วที่สุด, โปรดบอกเรา:

  • ที่อยู่เว็บหรือชื่อเรื่องของหน้าเว็บที่คุณพบปัญหา
  • ปัญหาคืออะไร
  • คุณใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ใด

ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของเรายินดีต้อนรับและเราสัญญาว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบ.

    โปรดระบุรายละเอียดของระบบปฏิบัติการของคุณ, เว็บเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับการเข้าถึง.

    This content page was last updated in September 2023