کتابهای رسمی تسلیت دوور ملکه الیزابت دوم

پس از مرگ والاحضرت ملکه الیزابت دوم, کتابهای رسمی تسلیت در دفاتر شورای شهر دوور برای عموم مردم در دسترس خواهد بود, مزون برده خانه (پشت یادبود جنگ مردم دوور), خیابان فرودگاه لندن بیگین, دوور از ساعت 9 صبح تا 4:30 بعد از ظهر دوشنبه – شنبه از جمعه 9 شهریور.