หนังสืออย่างเป็นทางการของโดเวอร์แสดงความเสียใจควีนอลิซาเบธที่ 2

หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2, หนังสือแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการจะมีให้สำหรับสมาชิกสาธารณะที่สำนักงานของสภาเมืองโดเวอร์, Maison Dieu บ้าน (เบื้องหลังอนุสรณ์สถานสงคราม People of Dover), บิกกินถนน, โดเวอร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายน.