Oficiálna kondolenčná kniha Doveru kráľovná Alžbeta II

Po smrti jej veličenstva kráľovnej Alžbety II, úradné kondolenčné knihy budú pre verejnosť k dispozícii v kanceláriách mestskej rady Dover, Maison Dieu Dom (za vojnovým pamätníkom ľudu Doveru), Biggin Street, Dover od 9:00 do 16:30 v pondelok – Sobota od piatku 9.9.