Makipag-ugnayan

Gustong makarinig ng Dover Town Council mula sa iyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang magtanong sa amin, makipag-usap sa amin tungkol sa iyong proyekto sa komunidad, o para magpasa ng mga papuri o feedback gamit ang form sa ibaba.

Kung mayroon kang problema upang mag-ulat, tulad ng mga isyu sa pamamahagi, fouling ng aso, paradahan o mga problema sa kalsada, atbp., mangyaring iulat ito sa pamamagitan ng aming Tingnan ito, Pagbukud-bukurin ang mga ito, Ayusin pahina.

Kung humihiling ka ng impormasyon, mangyaring isama ang impormasyong iminungkahi sa aming mga alituntunin sa Ang paghiling ng Impormasyon. Kung nais mong taasan ang isang pormal na reklamo, mangyaring basahin ang aming Reklamo Pamamaraan.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin sa loob ng iyong ward at gusto mong makipag-ugnayan o nais na talakayin ang isang Town Ward Councilor Grant, maaari mo ring kontakin ang iyong ward councilor gamit ang form sa ibaba.