બેટન રિલે ડોવર કેસલ ખાતે આવે છે

પર 7મીજુલાઈ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સાથે જોડાણમાં, ક્વીન્સ બેટન રિલે કોમનવેલ્થની આસપાસની મુશ્કેલ છતાં પ્રેરણાદાયી મુસાફરી પછી ડોવર કેસલ ખાતે આવી પહોંચ્યું. The event not only created a way for the people of Dover to celebrate the collective effort of the nations involved but also allowed Dover to be significantly represented in the relay Batons Journey. કાર્યક્રમની શરૂઆત ડોવરના મેયર કાઉન્સિલર ગોર્ડન કોવાન દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને અમારા સમુદાયના બેટન બેરર્સ અને સ્થાનિક કલાકારોની પ્રતિભાના મહત્વ અને સફળતાને પ્રકાશિત કરતા ભાષણ સાથે અનુસરવામાં આવ્યું..

ક્વીન્સ બેટન રિલેએ ડોવરની વ્હાઇટ ક્લિફ્સ માટે એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રવેશદ્વાર બનાવ્યો હતો અને તેની આસપાસની સ્મારક પાર્ટી તરફ દોરી જાય છે. 2500 ડોવર કેસલ ખાતે લોકો જ્યાં દંડક ધારકોનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ રિલે છે 16મી સુધીનો સત્તાવાર ક્વીન્સ બેટન રિલે 2500 માઈલ અને હવે બર્મિંગહામ પહોંચવાના સેટ પર છે જ્યાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ આ દિવસે ખુલશે 28મી જુલાઈ, nonetheless Dover with its prominent reputation as the White Cliffs Country has been delighted to play just a small part in the process of a big journey.