ബാറ്റൺ റിലേ ഡോവർ കാസിലിൽ എത്തുന്നു

ന് 7ആംജൂലൈ, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനോട് അനുബന്ധിച്ച്, ക്വീൻസ് ബാറ്റൺ റിലേ കോമൺ‌വെൽത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ശ്രമകരവും എന്നാൽ പ്രചോദനാത്മകവുമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഡോവർ കാസിലിൽ എത്തി. The event not only created a way for the people of Dover to celebrate the collective effort of the nations involved but also allowed Dover to be significantly represented in the relay Batons Journey. മേയർ ഓഫ് ഡോവർ കൗൺസിലർ ഗോർഡൻ കോവൻ ആണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ബാറ്റൺ വാഹകരുടെ പ്രാധാന്യവും വിജയവും പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രസംഗം തുടർന്നു..

ക്വീൻസ് ബാറ്റൺ റിലേ, ഡോവറിലെ വൈറ്റ് ക്ലിഫ്‌സിലേക്ക് അതിമനോഹരമായ പ്രവേശനം നടത്തി, ചുറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അനുസ്മരണ പാർട്ടിയിലേക്ക് നയിക്കും. 2500 ഡോവർ കാസിലിൽ ആളുകൾ ബാറ്റൺ വാഹകരെ ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിച്ചു. ഈ റിലേ ആണ് 16ആം വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക ക്വീൻസ് ബാറ്റൺ റിലേ 2500 മൈലുകൾ, ഇപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആരംഭിക്കുന്ന ബർമിംഗ്ഹാമിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് 28ആം ജൂലൈ, എന്നിരുന്നാലും, വൈറ്റ് ക്ലിഫ്സ് കൺട്രി എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡോവർ ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.