در 11:00 در روز یکشنبه 13 نوامبر 2016, 98 سال پس از امضای آتش بس در 1918, Dover remembered all the servicemen and women who gave their lives in the service of their country.   رژه از استانداردهای, veterans and other organisations marched to the War Memorial in front of Maison Dieu House

ادامه مطلب

Remembrance Sunday Service and Parade Dover War Memorial Sunday 13 نوامبر 2016     در 11:00 در روز یکشنبه 13 نوامبر 2016, 98 سال پس از امضای آتش بس در 1918, دوور خواهد شد و تمام مرد و زن که زندگی خود را در خدمت به کشور خود را داده اند به یاد داشته باشید. مراسم رژه با استانداردهای,…

ادامه مطلب

The Right Worshipful the Town Mayor of Dover and Speaker of the Cinque Ports Councillor Neil Rix welcomed Admiral of the Fleet, the Lord Boyce, خداوند سرپرست بنادر عدد پنج, representatives from all other towns of the Cinque Ports Confederation and distinguished guests to the Annual Speaker’s Day Event in Dover on Saturday 1

ادامه مطلب