Heders Freemen av Dover

Dover har en av de äldsta etablerade privilegier Freedom dejting till innan den normandiska erövringen. En Freeman i Dover fått särskilda privilegier och var en mäktig och inflytelserik man. Endast Freemen hade jurisdiktion över kommunala angelägenheter inklusive rätten att välja borgmästare och, från 1623, Parlamentsledamöter. Även om rätten att bedriva verksamhet minskade något av försummelse under århundradena, de andra privilegier hölls tills 1835, om undantag från marknads vägtullar togs bort i 1827. Den Reform Act of 1832 och kommunala Corporations Act av 1835 slutade de flesta av de rättigheter och privilegier Freemanship, trots att många gamla frimännen familjer fortsatte att hävda tillträde till Rolls som en tradition. Genom 1880-talet traditionen hade alla men dog ut och bortsett från en handfull ärftliga antagning, Rolls föll inaktiva. En heders Freedom Act of 1885 tillåts lokala företag som ansökt att skänka livstid heders på dem som de kände förtjänade det.

Enligt § 249 av kommunallagen 1972, En stadsfullmäktige har befogenhet att erkänna individer som fria män i staden. Titeln är helt heders och det finns inga rättigheter och privilegier som följer av tilldelningen. Om du vill nominera en person som du känner dig värdig att bli hedersfriman, fyll i det bifogade formuläret och skicka tillbaka det till kommunfullmäktige.

HEDERS FREEMAN NOMINERINGSFORMULÄR aktuell

Doc8

 

Frimännen i Dover Idag: herr. Terry Sutton, herr. Graham Tuthill och Mr. Dick McCarthy