Freemen Kehormat Dover

Dover mempunyai salah satu keistimewaan yang ditubuhkan tertua Kebebasan bertarikh sebelum Norman Conquest. A Freeman Dover menerima hak istimewa dan merupakan seorang yang berkuasa dan berpengaruh. Hanya freemen mempunyai bidang kuasa ke atas hal ehwal perbandaran termasuk hak untuk memilih Datuk Bandar dan, daripada 1623, Ahli-ahli Parlimen. Walaupun hak menjalankan perniagaan telah dikurangkan sedikit oleh pengabaian sepanjang zaman, keistimewaan lain telah dikekalkan sehingga 1835, walaupun pengecualian tol pasaran telah dikeluarkan pada 1827. Akta Pembaharuan 1832 dan Akta Perbadanan Perbandaran 1835 berakhir kebanyakan hak dan keistimewaan Freemanship, walaupun ramai freemen purba keluarga terus mendakwa kemasukan ke Rolls sebagai tradisi yang. Menjelang tahun 1880-an tradisi mempunyai semua tetapi meninggal dunia dan selain daripada segelintir kemasukan keturunan, Rolls jatuh aktif. Suatu Akta Kebebasan Kehormat 1885 syarikat tempatan dibenarkan yang memohon untuk mengurniakan seumur hidup kehormat kepada orang-orang yang mereka merasakan berhak.

Di bawah Seksyen 249 Akta Kerajaan Tempatan 1972, A Majlis Perbandaran mempunyai kuasa untuk menerima individu freemen of the Town. Tajuk adalah sepenuhnya kehormat dan tidak ada hak dan keistimewaan yang timbul daripada anugerah. Jika anda ingin mencalonkan seseorang yang anda rasa layak menjadi Freeman kehormat, sila lengkapkan borang yang dilampirkan dan kembalikan kepada Majlis Perbandaran.

BORANG PENCALONAN FREEMAN KEHORMAT semasa

Dokumen8

 

Freemen Dover Hari ini: Encik. Terry Sutton, Encik. Graham Tuthill dan Encik. Dick McCarthy