شورای شهر دوور از بازگشت Exmoor Ponies به High Meadow استقبال می کند

شورای شهر دوور از اینکه می بیند اسب های اکسمور به High Meadow در 20 جولای باز می گردند بسیار خوشحال هستند.. Please be respectful to these beautiful creatures if you are out and about and happen to meet them on you adventures.